ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ - Ηλεκτρονικά Μαθήματα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Η ραγδαία αύξηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου καθιστούν αναγκαίο τον ψηφιακό εγγραμματισμό των αυριανών πολιτών του κόσμου και διαμορφώνουν μια νέα συνιστώσα στην προσέγγιση, την επεξεργασία και την παρουσίαση της γνώσης.

Οι μαθητές μας ζουν σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), αξιοποιώντας σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του Διαδικτύου.

Μια από αυτές τις δυνατότητες, την εξ’ αποστάσεως μάθηση (e-learning), αξιοποιεί το «ψηφιακό σχολείο» της Νέας Γενιάς Ζηρίδη που στηρίζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Ziridis - Open eClass, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Στο ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον του «ψηφιακού σχολείου», οι μαθητές πλοηγούνται και αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό υλικό που έχει επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς μας. Το ψηφιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την αυτονομία τού χρήστη, τις πολλαπλές μορφές έκφρασης, την αναπαράσταση της πληροφορίας και τη διαδραστικότητα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Ziridis - Open eClass δίνει τη δυνατότητα:

  • στο μαθητή
    να εμπεδώσει περαιτέρω την ύλη που διδάχθηκε και να εξασκηθεί με το δικό του ιδιαίτερο ρυθμό
  • στο γονέα
    να ενημερώνεται για τη σχολική πορεία και την πρόοδο του παιδιού του
  • στον εκπαιδευτικό
    να παρακολουθεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί τους μαθητές του και σε χρόνο εκτός της σχολικής τάξης

Ας πλοηγηθούμε, λοιπόν, με ασφάλεια στους νέους δικτυακούς δρόμους που μας ανοίγονται, ακολουθώντας τις εφαρμογές της νέας εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.