ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ - Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
Ziridis - Open eClass 
Open eClass 3.5.6»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 811 Μαθήματα